Zeg het met bloemaarde

Zowat anderhalf jaar voor de stembusslag van oktober 2012 lanceerde VLD-voorzitter Zegevrede zegezeker een grootse verkiezingscampagne, bezeten als hij is om de heer burgemeester zonder pardon van de troon te stoten.

VLD vervelde tot VIA (Veurne-in-actie) en het partijblad 'De Wakkere Burger' transformeerde tot 'De Wakkere Slaper'. Actie? Slaper? Die contradictie ontging de blauwtjes blijkbaar. Belangrijkste nieuws in in het partijblad: voorzitter Zegevrede verklaart zichzelf 'zot van vrouwen', driftig op zoek als hij is naar vrouwelijke kandidaten. Ervaring of visie spelen geen rol, enkel enkele lijfelijke attributen. 

De Veurnse liberalen - tegenwoordig dus met VIA-petje - planden een superstunt. Zij hadden de geniale ingeving om twee paletten bloemaarde uit te delen.

Burgemeester Jannes V. - Het ging ocharme om 66 schamele zakken bloemaarde. Mikt Geryl echt niet hoger dan dat? De meeste bloemaarde kwam wellicht bij liberale vriendjes terecht en de rest had het nakijken. Dat VIA uitgerekend voor bloemaarde opteerde, is overigens geen toeval. VIA is zelf het best te vergelijken met een bloemaardezak. Als je de plastieken zak opensnijdt - na de verkiezingen van 2012, bijvoorbeeld - valt het mullige zootje uit mekaar.

  (foto VIA)

Vervolgens viel VIA de Veurnaars lastig met een hoogst merkwaardig opinieonderzoek, eigenlijk gewoon een alibi voor Zegevrede en de zijnen om in heel Groot-Veurne Belletje Trek te spelen, zichzelf te introduceren en een visitekaartje af te geven. Het moet gezegd, aan motivatie ontbreekt het de liberalen niet.

Schepen Del V. - Dat is de belachelijkste enquĂȘte die ik ooit zag. Met 10 simpele, bijna infantiele ja-neevraagjes willen de blauwen weten wat er bij de bevolking leeft. Als je VIA mag geloven behoren ook hoevetoerisme en een mobilhomeparking tot de tien meest belangrijke dingen voor de Veurnaars. Het lijkt wel een grap. Geen woord over leegstand in de winkelstraten, de verkrotting her en der, het schrale cultuuraanbod, het uitblijven van de al twintig jaar beloofde randparking, het totaal voorbijgestreefde zwembad, het uitblijven van een fuifzaal, de torenhoge belastingen, het uitblijven van een sporthal...