De kiezers blauwe bloempjes

op de mouw spelden !!!


Dit krantenstukje wekt de indruk dat Veurne superlaureaat is van een verschrikkelijk grote Europese wedstrijd. Veurne zou zelfs zijn uitgeroepen tot de meest groene stad van Europa!!!

Maar wat is er van aan? De Stoeten Veurnoare deed de kleine moeite om de werkelijke toedracht te achterhalen.

Volgens het officiële persbericht van de Association Européenne pour le Fleurissement et le Paysage (AEFP) waren er 18 deelnemende steden of gemeenten (en geen 1000) uit 10 landen (en niet uit 18). Dit persbericht maakt geen melding van voorronden, schiftingen of wat dan ook.

In tegenstelling tot wat het bovenstaande artikeltje laat uitschijnen is Veurne allerminst de enige laureaat die een gouden medaille kreeg. Er waren er maar liefst zeven, zoals blijkt uit dit tabelletje van de AEFP. 

Er is geen sprake van enige rangschikking. Je kon enkel goud of zilver winnen en er waren nog twee bijzondere prijzen (waarvoor Veurne feestelijk uit de boot viel).

Uit de diverse publicaties van de AEFP blijkt nergens dat Veurne werd uitgeroepen tot de meest groene stad van Europa.


Correcte informatie of electorale prietpraat?

Conclusie, de Veurnse burgemeester spelt zijn inwoners blauwe bloempjes op de mouw. Dit is stoefen, boffen, bluffen, pochen... van het vaderland weg. Misschien wel om het leuke snoepreisje van het schepencollege te verrechtvaardigen.

Naar verluidt trok de meerderheid met een zes man sterke delegatie richting Slovenië, voor de prijsuitreiking van Entente Florale. Volgens oppositieraadslid Geryl goed voor 600 euro per mandataris, op kosten van de Veurnaars. 

En dat het schepencollege een gouden medaille van maar liefst 15 kilogram (!!!) mee naar huis mocht slepen? Moeten we dat ook slikken als zoetekoek?

Wie gelooft die mensen nog? (Dixit Yves Leterme destijds.)Zie ook een eerdere bijdrage: Bloemengemeente